Småbarn till Sims 4??

Andrew Wilson i simsteamet har fått barn och fick en väldigt fin gåva av sina arbetskamrater.
En gåva som kanske till och med är en hint till oss.. eller vad säger ni?
 
Väldigt fint gjort av teamet och jag känner att om de inte ville att vi skulle se den så hade de ju sagt att de inte fick lägga upp den OCH om det var så att vi inte skulle få småbarn så hade de ju inte gjort bilden från första början. Tycker ju jag i alla fall.. MEN det är ju bara spekulationer som sagt även om jag är nog inte ensam om att bli superlycklig om det faktiskt skulle visa sig att det är så att vi kommer få dem till Sims 4! :D
Nyheter | | 3 kommentarer |

Fusk & Koder till Sims 4

Först och främst kan du börja med att öppna fuskrutan och det gör det genom att trycka CTRL + SKIFT + C.

Pengafusk
kaching - ger 1000 simdaler 

rosebud- ger 1000 simdaler 
motherlode - ger 50000 simdaler 
money {nummer på hur mycket pengar du vill ha} ex. money 90000- ändrar simdalerna till angiven siffra
Sims.modify_funds +{nummer på hur mycket pengar du vill ge}  ex. Sims.modify_funds + 100000 - ger simdaler till ett hushåll
Sims.modify_funds -{nummer på hur mycket pengar du vill ta bort} ex. Sims.modify_funds -100000 - tar bort simdaler från ett hushåll
households.autopay_bills - betalar räkningar automatiskt
FreeRealEstate on/off - ger dig möjligheten att köpa alla tomter oavsätt vad de kostar och vad du har för simdaler

Notera att du MÅSTE ha fyllt i testingcheats on i fuskrutan INNAN du använder fusken nedanför

Köpläge-/bygglägefusk
bb.moveobjects - objekt kan placeras överallt i bygg- och köpläget.
bb.ignoregameplayunlocksentitlement - låser upp alla karriärsbelöningar (även rum).
Shift + ] - gör objekt större

bb.showhiddenobjects - låser upp gömda objekt
bb.enablefreebuild - gör att du kan ändra Sjukhus, Polisstationen, Labbet och andra låsta tomter.

Färdighetsfusk

Vuxna:
stats.set_skill_level Major_Baking 10 - ger dig maxad färdighet i bakning 
stats.set_skill_level Minor_Dancing 5 - ger dig maxad färdighet i dans
stats.set_skill_level Major_DJ 10 - ger dig maxad färdighet i DJ
stats.set_skill_level Major_Fishing 10 - ger dig maxad färdighet i fiske
stats.set_skill_level Skill_Fitness 10 - ger dig maxad färdighet i träning
stats.set_skill_level Major_Gardening 10 - ger dig maxad färdighet i trädgårdsarbete
stats.set_skill_level Major_GourmetCooking 10 - ger dig maxad färdighet i gourmet matlagning
stats.set_skill_level Major_Guitar 10 - ger dig maxad färdighet i gitarr
stats.set_skill_level Major_Handiness 10 - ger dig maxad färdighet i händighet
stats.set_skill_level Major_Herbalism 10 - ger dig maxad färdighet i örter
stats.set_skill_level Major_Logic 10 - ger dig maxad färdighet i logik
stats.set_skill_level Major_Mischief 10 - ger dig maxad färdighet i rackartyg
stats.set_skill_level Major_Bartending 10 - ger dig maxad färdighet i mixologi
stats.set_skill_level Major_Painting 10 - ger dig maxad färdighet i målning
stats.set_skill_level Major_Photography 10 - ger dig maxad färdighet i fotografi
stats.set_skill_level Major_Piano 10 - ger dig maxad färdighet i piano
stats.set_skill_level Major_Programming 10 - ger dig maxad färdighet i programering
stats.set_skill_level Major_Reaping 10 - ger dig färdigheten att muta liemannen och återuppliva döda simmar
stats.set_skill_level Major_RocketScience 10 - ger dig maxad färdighet i raketforskning
stats.set_skill_level Major_Singing 10 - ger dig maxad färdighet i sång
stats.set_skill_level Major_VideoGaming 10 - ger dig maxad färdighet i tvspel
stats.set_skill_level Major_Violin 10 - ger dig maxad färdighet i violin
stats.set_skill_level Major_Wellness 10 - ger dig maxad färdighet i sundhet
stats.set_skill_level Major_Writing 10 - ger dig maxad färdighet i författande
stats.set_skill_level statistic_Skill_Hidden_VampireLore 15 - ger dig maxad färdighet inom vampyrkunskap

Barn:
stats.set_skill_level Skill_Child_Social 10 - ger dig maxad färdighet i umgänge

stats.set_skill_level Skill_Child_Motor 10 - ger dig maxad färdighet i motorik
stats.set_skill_level Skill_Child_Mental 10 - ger dig maxad färdighet i mentalitet
stats.set_skill_level Skill_Child_Creativity 10 - ger dig maxad färdighet i kreativitet

Småbarn:
stats.set_skill_level Skill_Toddler_Imagination 5 - ger dig maxad färdighet i fantasi
stats.set_skill_level Skill_Toddler_Movement 5 - ger dig maxad färdighet i rörelse
stats.set_skill_level Skill_Toddler_Potty 3 - ger dig maxad färdighet i potta
stats.set_skill_level Skill_Toddler_Thinking 5 -  ger dig maxad färdighet i tänkande

 Karriär/jobb/skolfusk
careers.add_career {karriärsnamn}  ex. careers.add_career writer - lägg till en karriär
careers.promote Astronaut - ger en befodran inom astronaut
careers.promote Athletic - ger en befodran inom idrottare
careers.promote Business - ger en befodran inom affärer
careers.promote Criminal - ger en befodran inom kriminell
careers.promote Culinary - ger en befodran inom matalgning
careers.promote Painter - ger en befodran inom målare
careers.promote SecretAgent - ger en befodran inom hemlig agent
careers.promote TechGuru - ger en befodran inom teknikguru

careers.promote Writer - ger en befodran inom författare
careers.promote Detective - ger en befodran inom kriminalare
careers.promote Doctor - ger en befodran inom doktor
careers.promote Scientist - ger en befodran inom forskare
careers.promote SocialMedia - ger en befodran inom sociala medier
careers.promote Activist - ger en befodran inom politik
careers.remove_career {karriärsnamnet} - sluta karriär
careers.retire {karriärsnamnet} - gå i pension
careers.promote Teen_Babysitter - ger en befodran inom barnvakt
careers.promote Teen_Barista - ger en befodran inom barista
careers.promote Teen_FastFood  - ger en befodran inom snabbmatspersonal
careers.promote Teen_Manual - ger en befodran inom kroppsarbete
careers.promote Teen_Retail - ger en befodran inom detaljhandelspersonal
careers.promote Gradeschool - får upp betygen inom grundskolan
careers.promote Highschool - få upp betygen inom gymnasiet

Känslorfusk
Sims.remove_all_buffs - tar bort alla känslor
Sims.add_buff EnergizedHigh - bli laddad
Sims.add_buff ConfidentHigh - bli självsäker
Sims.add_buff FlirtyHigh - bli flörtig
Sims.add_buff InspiredHigh - bli inspirerad
Sims.add_buff FocusedHigh - bli fokuserad
Sims.add_buff PlayfulHigh - bli lekfull
Sims.add_buff SadHigh - bli ledsen
sims.add_buff feelingangry - bli arg
Sims.add_buff Social_Happy - bli glad

Dödsfusk
sims.add_buff Buff_Mortified - dö av pinsamhet
sims.add_buff Buff_Motives_Hunger_Starving - dö av hunger
sims.add_buff buff_Death_Electrocution_Warning - dö av elekrisitet
sims.add_buff buff_Hysterical - dö av skratt
sims.add_buff buff_Enraged - dö av ilska
sims.add_buff buff_Death_ElderExhaustion_Warning - dö av överansträning
Death.toggle - gör att simmar inte kan dö
sims.add_buff Ghostly - gör din sim till ett spöke i 4 timmar
traits.equip_trait Vampire_Sun - dö av solen (måste ha The Sims 4 Vampyrer)

Graviditetsfusk
sims.add_buff buff_Pregnancy_InLabor - gör din sim gravid
sims.add_buff buff_Pregnancy_Trimester1 - gör att din sim blir gravid i månad 1 
sims.add_buff buff_Pregnancy_Trimester2 - gör att din sim blir gravid i månad 2 
sims.add_buff buff_Pregnancy_Trimester3 - gör att din sim blir gravid i månad 3

Relationsfusk 
modifyrelationship {simmen du spelar meds förnamn} {simmen du spelar meds efternamn} {simmen du vill ha en relation meds namn} {simmen du vill ha en relation meds efternamn} 100 Friendship_Main
Ex: modifyrelationship Daniella Granrot Bella Spökh 100 Friendship_Main
-
ger maxad kompisrelation

modifyrelationship {simmen du spelar meds förnamn} {simmen du spelar meds efternamn} {simmen du vill ha en relation meds namn} {simmen du vill ha en relation meds efternamn} 100 Romance_Main
Ex. modifyrelationship Daimien Granrot Vanessa Darling 100 Romance_Main
-
ger maxad romantikrelation

modifyrelationship {simmen du spelar meds förnamn} {simmen du spelar meds efternamn} {simmen du vill ha en relation meds namn} {simmen du vill ha en relation meds efternamn} -100 Friendship_Main 
Ex. modifyrelationship Dean Collin Adam Granrot -100 Friendship_Main
- tar bort kompisrelation (blir fiender)


modifyrelationship {simmen du spelar meds förnamn} {simmen du spelar meds efternamn} {simmen du vill ha en relation meds namn} {simmen du vill ha en relation meds efternamn} -100 Romance_Main 
Ex. modifyrelationship Vanessa Darling Adam Granrot -100 Romance_Main 
- tar bort romantiksrelation

relationship.introduce_sim_to_all_others - gör att du känner alla simmar i spelet
relationships.create_friends_for_sim - gör att du blir vän med en slumpmässig sim

Blandadefusk
Aspirations.complete_current_milestone - gör att du klarar den aktuella ambitions utmaningen
sims.add_buff Satisfaction_Points - ger 100 belöningspoäng
sims.give_satisfaction_points {nummer}
ex. sims.give_satisfaction_points 4000 - ger belöningspoäng
sims.fill_all_commodities - höjer behovmätarna på din sim
stats.fill_commodities_household - höjer behovmätarna på alla simmar
resetSim {Förnamn} {Efternamn}
ex. resetSim Ayla Granrot - återställer sim

testingcheats on/off

håll in Shift + klicka på Sim
Nollställ föremål – återställ sim
 Lägg till i familj – lägg till sim i ditt hushåll
Behovsfusk > Gör glad – gör simmen glad
 Behovsfusk > Aktivera behovsmätarsänkning – gör att behovsmätarna kan gå ner
Behovsfusk > Stäng av behovsmätarsänkning – gör att behovsmätarna inte kan gå ner
Ändra i SES - ändrar simmen i skapa en sim

håll in Shift + klicka på objekt
Nollställ föremål – återställer objekt
Smutsa ner – gör objektet skitigt
Rengör – gör objetet rent

håll in Shift + klicka på brevlådan
Nollställ föremål – nollställer brevlådan
Ändra behov > Fyll behov (värld)/(hushåll) - gör att behovmätarna går upp för hela världen/hushållet
 
håll in Shift + klicka på marken
Teleportera hit – Teleporterar den valda simmen dit du klickade  

 

, Fusk & Mods | | 120 kommentarer |
Upp