Fusk & Koder till Sims 4

Först och främst kan du börja med att öppna fuskrutan och det gör det genom att trycka CTRL + SKIFT + C.

Pengafusk
kaching - ger 1000 simdaler 

rosebud- ger 1000 simdaler 
motherlode - ger 50000 simdaler 
money {nummer på hur mycket pengar du vill ha} ex. money 90000- ändrar simdalerna till angiven siffra
Sims.modify_funds +{nummer på hur mycket pengar du vill ge}  ex. Sims.modify_funds + 100000 - ger simdaler till ett hushåll
Sims.modify_funds -{nummer på hur mycket pengar du vill ta bort} ex. Sims.modify_funds -100000 - tar bort simdaler från ett hushåll
households.autopay_bills - betalar räkningar automatiskt
FreeRealEstate on/off - ger dig möjligheten att köpa alla tomter oavsätt vad de kostar och vad du har för simdaler

Notera att du MÅSTE ha fyllt i testingcheats on i fuskrutan INNAN du använder fusken nedanför

Köpläge-/bygglägefusk
bb.moveobjects - objekt kan placeras överallt i bygg- och köpläget.
bb.ignoregameplayunlocksentitlement - låser upp alla karriärsbelöningar (även rum).
Shift + ] - gör objekt större

bb.showhiddenobjects - låser upp gömda objekt
bb.enablefreebuild - gör att du kan ändra Sjukhus, Polisstationen, Labbet och andra låsta tomter.

Färdighetsfusk

Vuxna:
stats.set_skill_level Major_Baking 10 - ger dig maxad färdighet i bakning 
stats.set_skill_level Minor_Dancing 5 - ger dig maxad färdighet i dans
stats.set_skill_level Major_DJ 10 - ger dig maxad färdighet i DJ
stats.set_skill_level Major_Fishing 10 - ger dig maxad färdighet i fiske
stats.set_skill_level Skill_Fitness 10 - ger dig maxad färdighet i träning
stats.set_skill_level Major_Gardening 10 - ger dig maxad färdighet i trädgårdsarbete
stats.set_skill_level Major_GourmetCooking 10 - ger dig maxad färdighet i gourmet matlagning
stats.set_skill_level Major_Guitar 10 - ger dig maxad färdighet i gitarr
stats.set_skill_level Major_Handiness 10 - ger dig maxad färdighet i händighet
stats.set_skill_level Major_Herbalism 10 - ger dig maxad färdighet i örter
stats.set_skill_level Major_Logic 10 - ger dig maxad färdighet i logik
stats.set_skill_level Major_Mischief 10 - ger dig maxad färdighet i rackartyg
stats.set_skill_level Major_Bartending 10 - ger dig maxad färdighet i mixologi
stats.set_skill_level Major_Painting 10 - ger dig maxad färdighet i målning
stats.set_skill_level Major_Photography 10 - ger dig maxad färdighet i fotografi
stats.set_skill_level Major_Piano 10 - ger dig maxad färdighet i piano
stats.set_skill_level Major_Programming 10 - ger dig maxad färdighet i programering
stats.set_skill_level Major_Reaping 10 - ger dig färdigheten att muta liemannen och återuppliva döda simmar
stats.set_skill_level Major_RocketScience 10 - ger dig maxad färdighet i raketforskning
stats.set_skill_level Major_Singing 10 - ger dig maxad färdighet i sång
stats.set_skill_level Major_VideoGaming 10 - ger dig maxad färdighet i tvspel
stats.set_skill_level Major_Violin 10 - ger dig maxad färdighet i violin
stats.set_skill_level Major_Wellness 10 - ger dig maxad färdighet i sundhet
stats.set_skill_level Major_Writing 10 - ger dig maxad färdighet i författande
stats.set_skill_level statistic_Skill_Hidden_VampireLore 15 - ger dig maxad färdighet inom vampyrkunskap

Barn:
stats.set_skill_level Skill_Child_Social 10 - ger dig maxad färdighet i umgänge

stats.set_skill_level Skill_Child_Motor 10 - ger dig maxad färdighet i motorik
stats.set_skill_level Skill_Child_Mental 10 - ger dig maxad färdighet i mentalitet
stats.set_skill_level Skill_Child_Creativity 10 - ger dig maxad färdighet i kreativitet

Småbarn:
stats.set_skill_level Skill_Toddler_Imagination 5 - ger dig maxad färdighet i fantasi
stats.set_skill_level Skill_Toddler_Movement 5 - ger dig maxad färdighet i rörelse
stats.set_skill_level Skill_Toddler_Potty 3 - ger dig maxad färdighet i potta
stats.set_skill_level Skill_Toddler_Thinking 5 -  ger dig maxad färdighet i tänkande

 Karriär/jobb/skolfusk
careers.add_career {karriärsnamn}  ex. careers.add_career writer - lägg till en karriär
careers.promote Astronaut - ger en befodran inom astronaut
careers.promote Athletic - ger en befodran inom idrottare
careers.promote Business - ger en befodran inom affärer
careers.promote Criminal - ger en befodran inom kriminell
careers.promote Culinary - ger en befodran inom matalgning
careers.promote Painter - ger en befodran inom målare
careers.promote SecretAgent - ger en befodran inom hemlig agent
careers.promote TechGuru - ger en befodran inom teknikguru

careers.promote Writer - ger en befodran inom författare
careers.promote Detective - ger en befodran inom kriminalare
careers.promote Doctor - ger en befodran inom doktor
careers.promote Scientist - ger en befodran inom forskare
careers.promote SocialMedia - ger en befodran inom sociala medier
careers.promote Activist - ger en befodran inom politik
careers.remove_career {karriärsnamnet} - sluta karriär
careers.retire {karriärsnamnet} - gå i pension
careers.promote Teen_Babysitter - ger en befodran inom barnvakt
careers.promote Teen_Barista - ger en befodran inom barista
careers.promote Teen_FastFood  - ger en befodran inom snabbmatspersonal
careers.promote Teen_Manual - ger en befodran inom kroppsarbete
careers.promote Teen_Retail - ger en befodran inom detaljhandelspersonal
careers.promote Gradeschool - får upp betygen inom grundskolan
careers.promote Highschool - få upp betygen inom gymnasiet

Känslorfusk
Sims.remove_all_buffs - tar bort alla känslor
Sims.add_buff EnergizedHigh - bli laddad
Sims.add_buff ConfidentHigh - bli självsäker
Sims.add_buff FlirtyHigh - bli flörtig
Sims.add_buff InspiredHigh - bli inspirerad
Sims.add_buff FocusedHigh - bli fokuserad
Sims.add_buff PlayfulHigh - bli lekfull
Sims.add_buff SadHigh - bli ledsen
sims.add_buff feelingangry - bli arg
Sims.add_buff Social_Happy - bli glad

Dödsfusk
sims.add_buff Buff_Mortified - dö av pinsamhet
sims.add_buff Buff_Motives_Hunger_Starving - dö av hunger
sims.add_buff buff_Death_Electrocution_Warning - dö av elekrisitet
sims.add_buff buff_Hysterical - dö av skratt
sims.add_buff buff_Enraged - dö av ilska
sims.add_buff buff_Death_ElderExhaustion_Warning - dö av överansträning
Death.toggle - gör att simmar inte kan dö
sims.add_buff Ghostly - gör din sim till ett spöke i 4 timmar
traits.equip_trait Vampire_Sun - dö av solen (måste ha The Sims 4 Vampyrer)

Graviditetsfusk
sims.add_buff buff_Pregnancy_InLabor - gör din sim gravid
sims.add_buff buff_Pregnancy_Trimester1 - gör att din sim blir gravid i månad 1 
sims.add_buff buff_Pregnancy_Trimester2 - gör att din sim blir gravid i månad 2 
sims.add_buff buff_Pregnancy_Trimester3 - gör att din sim blir gravid i månad 3

Relationsfusk 
modifyrelationship {simmen du spelar meds förnamn} {simmen du spelar meds efternamn} {simmen du vill ha en relation meds namn} {simmen du vill ha en relation meds efternamn} 100 Friendship_Main
Ex: modifyrelationship Daniella Granrot Bella Spökh 100 Friendship_Main
-
ger maxad kompisrelation

modifyrelationship {simmen du spelar meds förnamn} {simmen du spelar meds efternamn} {simmen du vill ha en relation meds namn} {simmen du vill ha en relation meds efternamn} 100 Romance_Main
Ex. modifyrelationship Daimien Granrot Vanessa Darling 100 Romance_Main
-
ger maxad romantikrelation

modifyrelationship {simmen du spelar meds förnamn} {simmen du spelar meds efternamn} {simmen du vill ha en relation meds namn} {simmen du vill ha en relation meds efternamn} -100 Friendship_Main 
Ex. modifyrelationship Dean Collin Adam Granrot -100 Friendship_Main
- tar bort kompisrelation (blir fiender)


modifyrelationship {simmen du spelar meds förnamn} {simmen du spelar meds efternamn} {simmen du vill ha en relation meds namn} {simmen du vill ha en relation meds efternamn} -100 Romance_Main 
Ex. modifyrelationship Vanessa Darling Adam Granrot -100 Romance_Main 
- tar bort romantiksrelation

relationship.introduce_sim_to_all_others - gör att du känner alla simmar i spelet
relationships.create_friends_for_sim - gör att du blir vän med en slumpmässig sim

Blandadefusk
Aspirations.complete_current_milestone - gör att du klarar den aktuella ambitions utmaningen
sims.add_buff Satisfaction_Points - ger 100 belöningspoäng
sims.give_satisfaction_points {nummer}
ex. sims.give_satisfaction_points 4000 - ger belöningspoäng
sims.fill_all_commodities - höjer behovmätarna på din sim
stats.fill_commodities_household - höjer behovmätarna på alla simmar
resetSim {Förnamn} {Efternamn}
ex. resetSim Ayla Granrot - återställer sim

testingcheats on/off

håll in Shift + klicka på Sim
Nollställ föremål – återställ sim
 Lägg till i familj – lägg till sim i ditt hushåll
Behovsfusk > Gör glad – gör simmen glad
 Behovsfusk > Aktivera behovsmätarsänkning – gör att behovsmätarna kan gå ner
Behovsfusk > Stäng av behovsmätarsänkning – gör att behovsmätarna inte kan gå ner
Ändra i SES - ändrar simmen i skapa en sim

håll in Shift + klicka på objekt
Nollställ föremål – återställer objekt
Smutsa ner – gör objektet skitigt
Rengör – gör objetet rent

håll in Shift + klicka på brevlådan
Nollställ föremål – nollställer brevlådan
Ändra behov > Fyll behov (värld)/(hushåll) - gör att behovmätarna går upp för hela världen/hushållet
 
håll in Shift + klicka på marken
Teleportera hit – Teleporterar den valda simmen dit du klickade  

 

, Fusk & Mods | | 120 kommentarer |

Svar på fråga - Hur man raderar, byter namn och gör din sim yngre

Frågor & Svar, Fusk & Mods | | Kommentera |
Upp